Sociální zemědělství v Německu

Německé zemědělství je charakterizováno významnou změnou agrární struktury a jejími negativními vlivy na demografické změny ve venkovském prostředí. Zemědělci čelí těmto proměnám mnoha způsoby. Jedním z nich je diverzifikace zemědělské…

Close Menu