Příručka TPS

PŘÍRUČKA PRO ZEMĚDĚLCE A VEŘEJNOU SPRÁVU V OBLASTI PODPORY A REALIZACE SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR

Kurz Úvod do sociálního zemědělství

Od 1. do 3. března 2019 se bude konat na VOŠ Jabok v Praze kurz dalšího vzdělávání "Úvod do sociálního zemědělství".Kurz má akreditaci MPSV, MPSV-A2018/0751-Sp/PC/VP, 24 hodinovou dotaci a je…

Metodiky k sociálnímu zemědělství

V průběhu realizace projektu "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR" byly postupně vypracovány tři metodické texty a jeden soubor příkladů dobré praxe. Všechny publikace by měly sloužit jako inspirace a napomoci…

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II" navazuje na projekt se téměř stejným názvem "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR", který probíhal na území celého Česka v letech 2016-2018. Smyslem tohoto…

Close Menu