Akreditovaný kurz Úvod do sociálního zemědělství

Akreditovaný kurz Úvod do sociálního zemědělství

Již od roku 2015 probíhá každoročně 24 hodinový kurz s akreditací od MPSV „Úvod do sociálního zemědělství“ na VOŠ Jabok v Praze (Salmovská 8, Praha 2).

Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s konceptem sociálního zemědělství, terapeutickými a integračními přístupy v zemědělství z pohledu sociální i zemědělské oblasti. Účastníci budou mít příležitost poznat komplexně tuto oblast v teoretické rovině i na základě praktických exkurzí. Cílem kurzu je také navnadit k dalšímu studiu a rozvoji oblasti a především k aplikaci konceptu do praxe.

Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti, včetně designu vlastní sociální farmy, možností financování a marketingu. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.

Nejbližší termín kurzu Úvod do sociálního zemědělství je 1.-3. března 2019, začátek je v 9:00 hod. v Salmovské 8, Praha 2

Další informace získáte a přihlásit do kurzu se můžete na www.jabok.cz.