Konference Venkov 2019, sociální zemědělství jako jedno z hlavních témat

Konference Venkov 2019, sociální zemědělství jako jedno z hlavních témat

Na letošní Konferenci Venkov v klášteře Teplá, která se uskuteční mezi 1. až 3. říjnem 2019, bude probíráno pět hlavních témat:

  1. Voda – sucho
  2.  Život na venkově
  3.  Sociální zemědělství
  4. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)
  5.  CLLD/Leader – zpět ke kořenům

Vážíme si toho, že sociální zemědělství je uznáno jako jedno z možných řešení při péči o nejslabší obyvatele na venkově a pro zvyšování zaměstnanosti na venkově. Nástroje sociálního zemědělství mohou být také efektivně užívány při starosti o krajinné prvky a přirozenou biodiverzitu.

Některé z tezí o podpoře sociálního zemědělství, konkrétních činnostech sociálních farem a místní spolupráci budou diskutovány v pracovní skupině sociálního zemědělství, která se sejde 2. a 3. října.

Více informací o Konferenci Venkov včetně programu jsou dostupné zde.

Next PostRead more articles