Oběžník DASoL – co se děje v Německu?

Oběžník DASoL – co se děje v Německu?

Již po 37. organizace PETRARCA, DASoL a Univerzita v Kasselu vypracovaly oběžník (Rundbrief, Newsletter) o všem, co se stalo v oblasti sociálního zemědělství v Německu v poslední době.

Nynější oběžník obsahuje mnoho aktuálního o sociálním zemědělství. Jako vždy sdělení o konání akcí, nabídky vzdělávání či zprávy, informace a tipy na další aktivity. V závěru je také seznam inspirativní literatury o tomto a příbuzných tématech.

DASoL vzniknul na základě evropského pracovního společenství „Farmáři pro zdraví“ a jiných vědeckých projektů o sociálním zemědělství v roce 2009. Cílem DASoL je výměna zkušeností z různých prostředí sociálního zemědělství a podpora jeho dalšího rozvoje. DASoL zaštiťuje síť jednotlivých iniciativ, zájemců a aktérů, stará se o jejich osvětu a informovanost vůči veřejnosti tak, aby byli v rámci společnosti dostatečně viditelnými. DASoL se také angažuje v oblasti pedagogiky a vědeckého rozvoje.

PETRARCA (Evropská akademie pro zemědělskou kulturu, o.p.s.) je spojovacím článkem – informuje o aktivitách regionálních sítí sociálního zemědělství, o pořádaných akcích, na praktické rovině vyhledává práci na míru, kontinuálně se stará o udržování mezinárodních kontaktů, mezi které patří i Česká republika.

Univerzita v Kasselu je mladá, vibrující univerzita, která řeší otázky týkající se globalizace, budoucnosti planety, evoluce technologií, kultury a společnosti, klimatické a demografické změny atd. Sociální zemědělství, které propojuje sociální a zemědělský prostor, dotýká se klimatu, ekologie i zdavé krajiny, je integrální součástí univerzitních výzkumných projektů. Více na https://www.uni-kassel.de

Vše o sociálním zemědělství v Německu je k dohledání na této webové stránce www.soziale-landwirtschaft.de

RUNDBRIEF_DASoL37

 

Next PostRead more articles