Podpora projektů nestátních neziskových organizací – seminář

Podpora projektů nestátních neziskových organizací – seminář

Resort Ministerstva zemědělství každoročně vypisuje výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO), které poskytují na venkově zejména zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby. Toto dotační schéma je vhodné i pro realizátory myšlenek sociálního zemědělství.

18. 9. 2019 2019 od 10:00 proběhne na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, v místnosti č. 400 odborný seminář s názvem Podpora projektů nestátních neziskových organizací.

Seminář se bude týkat realizace projektů podpořených v roce 2019 a jejich vyúčtování a podmínek dotačního řízení pro NNO v roce 2020.

Účast je třeba potvrdit nejpozději do 11. 9. 2019 na email: edita.safarikova@mze.cz.

Samotná výzva pro tyto projekty bude vyhlášena do 19. 10. 2019 a přijímání žádostí bude ukončeno 22. 11. 2019 ve 13:00. Více informací dostupných zde.

 

Next PostRead more articles