Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Projekt „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II“ navazuje na projekt se téměř stejným názvem „Rozvoj sociálního zemědělství v ČR“, který probíhal na území celého Česka v letech 2016-2018.

Smyslem tohoto navazujícího projektu, který zaštiťuje Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, je vytvořit podmínky pro realizaci konceptu sociálního zemědělství u pěti poskytovatelů sociálních služeb. Tento zemědělský přesah přinese do organizací inovované metody pracovní rehabilitace a terapie pro jejich uživatele.

Cílovým skupinám projektu (tj. sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách) bude nabídnuto odborné poradenství a proškolení pro přípravu funkčního prostředí pro jejich uživatele. Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách by si během průběhu projektu měli koncept sociálního zemědělství osvojit, naučit využívat a samostatně rozvíjet i po jeho skončení.

Přidruženými projektovými aktivitami je vytvoření reprezentativního videa o sociálním zemědělství a několik dalších drobnějších propagačních materiálů.

Projekt byl zahájen 1. 7. 2018 a bude končit k 31. 5. 2020

V současnosti jsou do projektu aktivně zapojeny tři organizace poskytovatelů sociálních služeb.

Kterákoli z dalších takto zaměřených organizací by měla zájem o spolupráci, nechť se prosím obrátí na manažera projektu Mgr. Tomáše Chovance, tomas.chovanec@cpkp.cz, 606 202 300.

 

Next PostRead more articles