Sociální zemědělství na Zemi Živitelce

Sociální zemědělství na Zemi Živitelce

Kdo letos zavítá ve dnech 22.-27. srpna 2019 do Českých Budějovic na Zemi Živitelku, bude moct získat informace o sociálním zemědělství v ministerském pavilonu T1.

Pokud si bude chtít zakoupit výrobky sociálních farem a venkovských chráněných pracovišť, nechť navštíví pavilon E1, kde je najde spolu s exponáty Jihočeského zemědělského muzea.

Zemi Živitelku vnímáme jako trh veškerého zemědělství, včetně sociálního, které činí český venkov přátelský, přitaživý, inkluzivní a živý!

 

Next PostRead more articles