Sociální zemědělství v terciárním vzdělávání – setkání partnerů projektu v Maďarsku

Sociální zemědělství v terciárním vzdělávání – setkání partnerů projektu v Maďarsku

https://sofaredu.eu/Social Farming In Higher Education – Sociální zemědělství v terciárním vzdělávání

Tříletý projekt zaměřený na sociální zemědělství podpořený z programu Erasmus+ se pomalu chýlí ke svému závěru. Poslední projektové setkání, částečně online, proběhlo v půlce července 2020 v maďarském Gödöllö. Cílem projektu bylo vypracovat soubor ukázkových vzdělávacích materiálů ze sféry sociálního zemědělství pro terciární vzdělávání, zaměřených jak na oblast zemědělství, tak na oblast sociální práce. Do počátku roku 2020 byly finalizovány všechny čtyři plánované projektové výstupy:

  • Standardy kvality vzdělávání v sociálním zemědělství
  • Studijní kurikulum sociálního zemědělství
  • Kniha abstraktů (70 témat dotýkajících se sociálního zemědělství, sociální práce, zemědělství, podnikání atp.)
  • Učebnice o sociálním zemědělství (učební materiál pro pedagogy i skripta pro studenty)

Do srpna 2020 budou dokumenty finalizovány, graficky upraveny a budou všem dostupné v elektronické verzi na www.sofaredu.eu

Koordinátorem projektu  s názvem Social Farming in Higher Education a registračním číslem 2017-DE01-KA203-003583 je německá nezisková organizace Thüringer Ökoherz e.V. Dalšími partnerskými organizacemi jsou:

  • Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Německo)
  • Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Česko)
  • Hochschule für Agrar und Umweltpädagogik (Rakousko)
  • JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (Česko)
  • Hogskulen for landbruk og bygdenaeringar ba selskap med begrenset ansvat (Norsko)
  • Szent István University (Maďarsko)

 Materiály jsou určené široké veřejnosti, ale především vzdělavatelům v zemědělství i v sociální práci, kteří hledají inovativní a udržitelná řešení pro spokojený venkov, zdravé klima a inkluzivní, přátelskou společnost.

 

 

Next PostRead more articles