Apolenka, z.s.

V obci Spojil, nedaleko Pardubic, půdobí dvě organizace stavící na lásce ke koním, které jsou na sebe velmi úzce navázané. Na jednom místě to je zemědělský podnik, jehož hlavní činností je chov a ustájení koní, mléčná produkce, chov dobytka, prodej vajec, nákup a prodej… Zároveň je ale zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Dříve fungoval jako chráněná dílna, dnes vytváří chráněná pracovní místa na různých pozicích, například pomocný ošetřovatel zvířat (koně, krávy, ovce, kozy), dojička, pracovník v potravinářství při výrobě mléčných produktů, údržbář, uklízečka, zahradník, administrativa. Na farmě je také považován za důležitý volně přístupný komunitní prostor. V první polovině roku 2016 bylo zaměstnáváno celkem 31 fyzických osob se zdravotním postižením na 18,1 přepočtených plných pracovních úvazků. Nejčastěji se jedná o lidi s kombinovaným fyzickým či mentálním postižením, nebo jsou to lidé s velmi nízkou kvalifikací. Druhou organizací je zapsaný spolek Apolenka, který je poskytovatelem 2 registrovaných sociálních služeb: sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro OZP a seniory. Sociální rehabilitace je prioritně zaměřena na získání a udržení zaměstnání jak na chráněném tak na otevřeném pracovním trhu. Další činností Apolenky jsou animoterapie, environmentální vzdělávání pro MŠ a ZŠ, volnočasové aktivity, sportovní oddíl, akce pro veřejnost, aj… Důležité je, že naprostá většina všech aktivit, kromě práce v administrativě, se odehrává v prostoru farmy, která je schopna nabídnou takový druh práce, který nevyžaduje příliš vysokou odbornost, ale vytváří komunitu a přístupné prostředí všem.
Close Menu