Bakalářský studijní obor

Bakalářský studijní obor Sociální zemědělství na ZF JČU

Zemědělská fakulta na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích připravuje profesně zaměřený bakalářský obor Sociální zemědělství

Sociální zemědělství představuje velkou výzvu pro rozvoj českého venkova. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity tuto výzvu přijala a rozhodla se rozvinout vzdělávání budoucích zemědělců o vnímavost k sociálním potřebám venkovského života. 

Připravovaný profesně zaměřený bakalářský obor Sociální zemědělství se snaží přemostit zemědělský a sociální sektor a naučit zemědělce pracovat ve svých provozech také s lidmi z okraje společnosti. Cílem je učit začlenit do zemědělských aktivit lidi žijící převážně na venkově, kteří jsou z práce z důvodů zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění vyloučeni. Sociální zemědělství se neomezuje pouze na integrační zaměstnávání, ale také na nabídku sociálních skužeb, terapií a rehabilitací, ale také vzdělávacích aktivit. Tyto činnosti se řadí mezi mimoprodukční aktivity, které mohou na zemědělských farmách probíhat. Nový vzdělávací obor Sociální zemědělství by toto široké a inovativní spektrum měl představit svým budoucím studentům. 

Jihočeská univerzita tento obor připravuje v kooperaci zemědělské fakulty, která je iniciátorkou programu, zdravotně sociální, ekonomické a pedagogické fakulty. Absolventi bakalářského studijního oboru Sociální zemědělství by měli být v praxi schopni zajistit vhodné propojení zemědělského hospodaření a sociální péče o osoby znevýhodněné na trhu práce, připravit jim odpovídající pracovní postředí. Měli by také umět efektivně spolupracovat se subjekty ze sféry sociálního podnikání, volit různé postupy hospodaření a prakticky je uskutečňovat se zapojením znevýhodněných osob, projektovat a realizovat sociální zemědělství v rámci podniku a propojovat zemědělskou výrobu s dalšími formami doplňkových činností. Další uplatnění absolventi naleznou jako pracovníci místní a regionální správy a jejích služeb zaměřených např. na údržbu krajiny, využití místních zdrojů, nebo jako pracovníci sociální a specifické zdravotní služby.