Biostatek

Biostatek

Biostatek je zemědělská farma, která poskytuje prostor a zázemí sociálně zemědělským aktivitám realizovaným neziskovou organizací AREA viva, z.s., obě působí v Karlovarském kraji.

Organizace AREAviva, z.s. podporuje trvale udržitelné formy zemědělství, rozvoj venkova a propaguje ekologické zemědělství v České republice, zabývá se výměnou dobrovolníků na ekologických farmách WWOOF, působí aktivně také v oblasti environmentální výchovy.

Sdružení AREAviva, z.s. se partnersky zapojilo do mezinárodního projektu M.A.i.E. Multifunční zemědělství v Evropě – Sociální a environmentální vlivy na ekofarmy (Multifunction Agriculture in Europe – Social and ecological impacts on organic farms) 2011 – 2013.

Ekologická farma Biostatek je produkční farmou obhospodařující cca 11 ha pastvin a luk a cca 4 ha vysokokmenných sadů. Její produkce se zaměřuje na ovčí mléko a sýry, masné výrobky, ovocné mošty, marmelády a pálenici. Ve svém provozu zaměstnává cílové skupiny sociálního zaměstnávání, pečuje o komunitní rozvoj západočeské obce Valeč, spolupracuje se státním zámkem Valeč na kulturních akcích, je aktivní v občanských záležistostech (komunální záležitosti, úložiště jaderného odpadu u nedalekého Lubence apod.) Biostatek hostí dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby. AREAviva, z.s. je metodicky a koordinačně zodpovědná za WWOOF v ČR.

Podrobnější informace naleznete na www.areaviva.czwww.biostatek.czwww.wwoof.cz nebo na stránkách projektu http://www.maie-project.eu/

Close Menu