Sociální zemědělství v Norsku

Sociální zemědělství v Norsku, mezi další používané názvy patří Green Care, Care Farming, Farming for Health, mělo od počátku nového tisíciletí velkou podporu Ministerstva zemědělství. To investovalo významnou sumu peněz na…

Exkurze na sociální farmy

Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému opatření pro podmínky ČR ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství Vás srdečně zvou na Exkurzi za inspirací a…

V Hradci Králové i o sociálním zemědělství

Na konci dubna 2019 se v Hradci Králové konal již potřetí Veletrh sociálního podnikání. Hovořilo se o společenské odpovědnosti firem a nových trendech v sociálním podnikání. Součástí odpoledního workshopu byla…

Novinky z Německa

Informace o novinkách z německého sociálního zemědělství Partnerská organizace zastřešující sociální zemědělství v Německu zasílá několikrát do roka newsletter o tom, co se v této oblasti u našich sousedů událo,…

Sociální zemědělství a podnikání v českých regionech

Na podzim roku 2018 organizovala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství čtyři workshopy o sociálním podnikání a zemědělství, včetně exkurzí na sociální farmy. Dva workshopy proběhly…

Sociální pracovníci se vzdělávají v zemědělství

O prvním březnovém víkendu proběhl v řadě již čtvrtý vzdělávací 24 hodinový kurz s akreditací MPSV, kterého se pravidelně účastní studenti sociální práce i odborníci z praxe. Tentokrát jimi byli…

Sociální zemědělství v italském parlamentu

Zástupce Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity reprezentoval ČR na mezinárodní konferenci k sociálnímu zemědělství v italském parlamentu http://www.ases-ong.org/lagricoltura-sociale-nella-dimensione-euro-mediterranea-testimonianze-internazionali/Dne 6. 2. 2019 proběhla na půdě italského parlamentu konference “The International Conference on…

Příručka TPS

PŘÍRUČKA PRO ZEMĚDĚLCE A VEŘEJNOU SPRÁVU V OBLASTI PODPORY A REALIZACE SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR

Kurz Úvod do sociálního zemědělství

Od 1. do 3. března 2019 se bude konat na VOŠ Jabok v Praze kurz dalšího vzdělávání "Úvod do sociálního zemědělství".Kurz má akreditaci MPSV, MPSV-A2018/0751-Sp/PC/VP, 24 hodinovou dotaci a je…

Metodiky k sociálnímu zemědělství

V průběhu realizace projektu "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR" byly postupně vypracovány tři metodické texty a jeden soubor příkladů dobré praxe. Všechny publikace by měly sloužit jako inspirace a napomoci…

Close Menu