Kurz Úvod do sociálního zemědělství

Od 1. do 3. března 2019 se bude konat na VOŠ Jabok v Praze kurz dalšího vzdělávání "Úvod do sociálního zemědělství".Kurz má akreditaci MPSV, MPSV-A2018/0751-Sp/PC/VP, 24 hodinovou dotaci a je…

Metodiky k sociálnímu zemědělství

V průběhu realizace projektu "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR" byly postupně vypracovány tři metodické texty a jeden soubor příkladů dobré praxe. Všechny publikace by měly sloužit jako inspirace a napomoci…

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II" navazuje na projekt se téměř stejným názvem "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR", který probíhal na území celého Česka v letech 2016-2018. Smyslem tohoto…

Sociální zemědělství v Německu

Německé zemědělství je charakterizováno významnou změnou agrární struktury a jejími negativními vlivy na demografické změny ve venkovském prostředí. Zemědělci čelí těmto proměnám mnoha způsoby. Jedním z nich je diverzifikace zemědělské…

Exkurze na české sociální farmy

PROGRAM: První den exkurze - středa 7. listopadu 2018 09:00 hod. odjezd autobusu z Jihlavy, parkoviště železniční stanice, Jihlava(možnost dalšího nástupního místa po trase autobusu dle domluvy s organizátory)11:30 –…

Sociální zemědělství v Evropě, Mezinárodní seminář

Ve dnech 10. a 11. září proběhl v Praze na Ministerstvu zemědělství a na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v řadě již třetí mezinárodní seminář o sociálním zemědělství. Úvodního slova se…

Sociální zemědělství v Holandsku hledá inovace

Sociální farmy v Holandsku patří k běžné venkovské realitě od 90. let minulého století. Tehdy jich bylo pár desítek, dnes se jejich počet stabilizoval zhruba na 1 100. Týdně využije…

Praktické semináře a exkurze

Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství / podnikání v ČR Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství pořádala během…

Apropo Jičín na Biostatku
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Apropo Jičín na Biostatku

Krátkodobé sociálně zemědělské sepětí Biostatek Valeč a Apropo Jičín Zářná, intenzivní a z podstaty inkluzivní sociálně zemědělská akce se odehrála na Biostatku Valeč, kam se sjelo 17 Jičíňanů. Dobrá polovina…

Videospot envirosociální podnikání a sociální zemědělství

Základní informace o sociálním podnikání, envirosociálním podnikání a sociálním zemědělství. Cyklus 8 videospotů byl vytvořen v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098 za účelem šíření…