Vzdělávání členů Asociace sociálního zemědělství

               V červenci 2019 započala Asociace sociálního zemědělství, z.s. realizovat projekt OPZ ESV s názvem "Vzdělávání členů AsocSocZem". Cílem tohoto projektu je realizovat vzdělávání zaměstnanců…

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II

Projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR II" navazuje na projekt se téměř stejným názvem "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR", který probíhal na území celého Česka v letech 2016-2018. Smyslem tohoto…

Workshopy sociální zemědělství

Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství / podnikání v ČR Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství pořádala během…

Mezinárodní projekt REVITALIST

Projekt "REVITALIST - Social farming mentor training", je založen na metodě PSTE - Practical Skills Therapeutic Education (Praktické dovednosti terapeutické výchovy), která byla ozkoušena a implementována ve Spojeném království. V…

SoFarEDU – Social Farming in Higher Education

Získáme vystavěné studijní kurikulum v oblasti sociálního zemědělství. Tedy popis všech důležitých oblastí pro ty, kteří se budou věnovat sociálnímu zemědělství, budou hospodařit jako sociální farmáři, či budou svou konvenční…

Social Farms in Visegrad Countries

Cíli tohoto mezinárodního projektu je představit nejlepší ukázky dobré praxe v jednotlivých zemích a pokusit se vytvořit jednoduchý model pro změnu z eko farmy na sociální farmu. Důležitým aspektem je…

SocInGr – Social Integration in Green

Projekt Visegrádské čtyřky na sdílení zkušeností a potřeb malých sociálních farmářů v České Republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a monitorování jejich potřebnosti pro rozvoj venkovských oblastí v těchto zemích.…

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR

Od 1. 9. 2016 probíhá projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR". Jde v něm o tvorbu metodik pro zavádění nebo rozvoj sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb. Dále o pilotování…