Farma Statek u dubu

 

Na farmě Statek u dubu lidé zastávají pozice ošetřovatel zvířat, včelař, zahradník. Na webových stánkách organizace se píše: „Práce v chráněných dílnách umožňuje lidem s postižením přispět společnosti kvalitně odvedenou prací. Zaměstnanec se učí samostatnosti, odpovědnosti a osvojení potřebných pracovních návyků, stává se součástí společnosti, nachází svou důstojnost a sebevědomí. Cílem je také snaha o nalezení a prohlubování individuálních schopností každého jedince a jeho obohacení o řemeslné dovednosti. Práce v dílnách probíhá vždy pod dohledem a vedením způsobilé osoby.“

Hospodářská výměra Statku u dubu je 33 ha pastvin a farma se zaměřuje především na chov zvířat. Kromě koní, kteří slouží pro hiporehabilitaci a jezdecký kroužek, jsou to také osli, krávy, kozy, ovce, prasata, krůty, slepice a další zvířata pro zooterapii a vzdělávací aktivity pro děti. K faremní produkci patří med (30 včelstev a medodílna), který je spolu s dalšími výrobky (šité, háčkované a paličkované výrobky, sezónní dekorace, svíčky, šperky) prodáván v Krámku chráněných dílen v Žamberku.

Zaměstnanci se speciálními potřebami se na Statku u dubu starají o zvířata pod vedením způsobilých instruktorů. Zaměstnanci pochází nejčastěji z okolních spádových vesnic. Na farmě se učí samostatnosti, odpovědnosti a osvojují si pracovní návyky. Cítí se jako součást společenství, bezpečného a přijímajícího. Díky zapojení do společného díla vnímají svou hodnotu i důstojnost. Zažívají úspěch a vlastní prospěšnost pro společnost. Důležitými faktory tohoto typu práce je přítulnost zvířat, něha, jejich teplo, nekritická odpověď, již zvířata dávají bez rozdílu.

 

Close Menu