Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Výrobky a služby

Produkty, výrobky a služby

  • Sekce výrobky a služby zůstává otevřena nabídkám farem svého zboží, darů země, produktů, služeb. Je také otevřena poskytovatelům sociálních služeb či jinak zaměřeným organizacím, které propojují zemědělský svět se sociálním, aby zlepšily kvalitu života jedinců, podpořily rozvoj venkova, udržitelnost a vstřícnost krajiny a přírody a budovaly přirozené komunity.
  • 24 hodinový kurz akreditovaný u MPSV, "Úvod do sociálního zemědělství", bude i letos vyučován na VOŠ Jabok v Praze, jeho součástí bude kromě teoretické výbavy a modelace vlastní sociální farmy exkurze do Fokusu v Mladé Boleslavi, na Sociální farmu, s.r.o., a o své zkušenosti z komunitní zahrady se podělí o.p.s. Kokoza. Podrobnosti na www.jabok.cz, kurzy CDV.
  • Patříte-li mezi tyto zájemce, organizace či kohokoli, koho téma zajímá, napiště prostřednictvím kontaktního formuláře či uvedeného emailu, info@socialni-zemedelstvi.cz.
  • V loňském roce probíhaly semináře o sociálním zemědělství, pořádal je zapsaný spolek PARTENARIAT, kromě sociálního zemědělství byly tématem také podpora a rozvoj Domovů KLAS.
  • Máte-li zájem o poradenství v Programu sociálního zemědělství z PGRLF, a.s., použijte kontaktní formulář, či se obraťte přímo na referenty podpor PGRLF, a.s. Rád poradí Jan Pátek, patek@pgrlf.as.  
  • Mezi služby patří jistě možnost navštívit některou ze sociálních farem. Své brány návštěvníků otevřou jistě rády, po domluvě s farmářem, farma Dvůr Čihovice v Týně nad Vltavou, (jiri.netik@pomoc-tyn.cz, www.dvurcihovice.cz), farma Biostatek (vojtech@biostatek.cz, www.biostatek.cz), Farma Orlice v Neratově (sdruzeni@neratov.cz, www.neratov.cz)
  • Mezi stálou nabídku patří jablečné a jablečno hruškové mošty, jehněčí maso, jehněší kožešiny, ovčí sýry a další produkty sociální ekofarmy BIOSTATEK, působící v západních Čechách. , nabízí své jablečné a jablečno hruškové.  
  • Komunitou podporované zemědělství (KPZ) představuje systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství i riziko neúrody. V praxi to vypadá tak, že se vytvoří komunita - skupina lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty, často si jsou geograficky blízcí, a vyhledají zemědělce, u nějž si předplatí úrodu i stím rizikem, že bude suchý rok a třeba urodí se méně zelěniny a ovoce, což patří mezi nejběžnější produkty v rámci KPZ. Vše potřebné se dočtete na webu KPZ. V současnosti sociální farma Svobodný statek na soutoku, hospodařící v Českých Kopistech a okolí, nabízí svou zeleninu nově vytvářeným KPZ, má v tomto systému již dlouhou praxi.