Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Akce

Fórum sociální solidární ekonomiky, Nákladové nádraží Žižkov, Praha 24. května 2017, 9:00 - 16:00

Fórum, na jehož organizaci se podílely Ekumenická akademie, P3-People, Planet, Profit a Česká rozvojová agentura v rámci mezinárodní kampaně SUSY - SUstainable and SolidaritY economy, představilo iniciativy podílející se na takové společnosti, která má být spravedlivá, solidární a zároveň udržitelná.

Na fóru "Jiná ekonomika je možná", jemuž poskytla záštitu Táňa Fischerová, byla představena celá škála tzv. ekonomických alternativ (k neoliberálnímu pohledu na světové obchodování). Jednalo se především o sdílení zkušeností, iniciativ a aktivit sociální a solidární ekonomiky. Setkali se zástupci a aktéři neziskových organizací, družstevníci, zemědělci, komunity, kterým jde o to, aby společnost zůstala spravedlivá a udržitelná. Aby byly zajištěny důstojné pracovní podmínky, jediným smyslem nebylo generovat zisky pro úzkou skupinu osob, ale z přínosů ekonomiky mohly čerpat i skupiny slabší, aby se nepodnikalo na úkor přírodních zdrojů.

Fórum probíhalo ve dvou hlavních blocích a vždy třech paralelních workshopech, v nichž se diskutovala témata: sociální zemědělství, udržitelné hospodaření s půdou, komunitou podporované zemědělství, městské zahrady a farmy, fair-trade, bezobalové iniciativy, rozvoj marginálních oblastí, sociální podniky, zdravé město atd.

Tyto podniky přinášejí bezesporu veřejný prospěch a jsou někdy částečně zvislé veřejné podpoře. Tu nabízí instituce jako MPSV, MAS, kraje a municipality, anebo sokuromé subjekty - bankovní sektor, nadace a nadační fondy a další. Práce v organizacích sociální a solidární ekonomiky je radostná i obtížná, proto se hovořilo také o udržitelnosti co do lidských zdrojů a resilience individuální i komunitní.

Účastníci fóra "Jiná ekonomika je možná" se shodli na tom, že takováto setkání jsou přínosná nejen pro vytváření a posilování sítí lidí s podpobným viděním světa, k vzájemné podpoře, ale aby bylo vidět, že jiná ekonomika je skutečně možná a hlavně nutná pro odpovědné předání světa dalším generacím.

Tisková zpráva z fóra je ke stažení a přečtení zde, stejně jako další témata, která se týkají světa alternativních ekonomik. 

Fórum sociální solidární ekonomiky, Nákladové nádraží Žižkov, Praha  24. května 2017, 9:00 - 16:00 Fórum sociální solidární ekonomiky, Nákladové nádraží Žižkov, Praha  24. května 2017, 9:00 - 16:00         Výsledek obrázku pro česká rozvojová agentura