Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Akce

Mezinárodní seminář o sociálním zemědělství, 1. 6. 2017 na MZe v Praze a 2. 6. v Týně nad Vltavou

Po roce se konal mezinárodní seminář o sociálním zemědělství, na němž vystoupili přední odborníci evropského akademického světa na toto téma.

Mezinárodní seminář o sociálním zemědělství uvedl a popřál mu dobrý průběh státní tajemník Ministerstva zemědělství, pan Jiří Bakalík. Za Českou republiku dále hovořili Jiří Netík, předseda Pracovní komise sociálního zemědělství při MZe, Jan Moudrý a Tomáš Chovanec. 

Zahraniční dobrou praxi sociálního zemědělství představili za Německo Thomas van Elsen z University v Kasselu, Marjolein Elings z Wageningen University v Holandsku, Francesco Di Iacovo z University v Pise v Itáli a Rhys Evans z Norwegian University College for Agriculture and Rural Development v Norsku. 

Seminář navštívili a do diskuse se zapojili také kolegové z Maďarska, Slovenska, Slovinska a Polska, přítomní byli i sociální zemědělci a další odborníci na tuto oblast z Čech. Seminář byl tedy vskutku zastoupen mezinárodně.

Po oficiálnější části 1. června na Ministerstvu zemědělství se zahraniční i tuzemští hosté odebrali na Dvůr Čihovice do Týna nad Vltavou, kde probíhaly neformální hovory a 2. června návštěva všech částí z.s. POMOC Týn nad Vltavou.  

Všechny západoevropské státy mají před Českém, co se týče sociálního zemědělství, téměř patnáctiletý náskok, proto bylo zajímavé pozorovat, jak k tématu ta která země přistupuje a co jim politický, kulturní i zvykový kontext dovolí. Zatímco v Holandsku se zaměřují především na péči, či terapeutickou složku faremního prostředí, a jsou již schopni měřit její efekty, Itálie se daleko více profiluje na rozvoji komunit, zapojenosti do lokality a příležitostech pro širší veřejnost v zemědělských provozech. Velké téma je sociální družstevnictví, které je ze 30 % realizováno právě na farmách. Německo má dobře propracovaný péčový a sociální systém, proto propojenost se zemědělstvím má své limity co do hygieny, bezpečnosti práce či vykořisťování, pokud jde o zapojení znevýhodněných cílových skupin. Naopak velmi dobře pracuje jeho vzdělávací rozměr. Podobné je to v Norsku, především vzhledem ke struktuře norského zemědělství, způsobu hospodaření a velikosti obhospodařovaných zemědělských ploch. Možností k jakékoli zemědělské alternativě není příliš, proto převládají v sociálním zemědělství jeho vzdělávací aspekty.

Během semináře byly projednávány kvalitativní standardy sociálního zemědělství napříč Evropou a také možnost založení mezinárodní asociace. Zde přílišná shoda nepanovala, právě kvůli rozdílné praxi v jednotlivých zemích. Navíc by standardy mohly zpomalit, či omezit, rozvoj sociálního zemědělství v zemích, kde je teprve v zárodečné fázi a zatím se hledá. Co se týká mezinárodní asociace, určité sítě již existují díky mezinárodním projektům, další vznikají, udržují se. Tyto diskuse již v rámci těchto projektů probíhaly, asociace se neustavila a zatím není úplně jasné, jaké by byly její cíle. Asociace zatím fungují, nebo se plánují, na úrovni států a je dobré, že o sobě ví. 

V Česku téma sociálního zemědělství ve společnosti rezonuje, z velké části díky osvětě v sociálním podnikání, a zatím oslovuje spíše desítky zájemců a nadšenců. Chceme, aby tato síť rostla, aby o sobě realizátoři věděli, sdíleli své dobré i horší zkušenosti. Společně je pak snazší hledat shodu nad možnými cestami podpory pro dobrý rozvoj. Neváhejte proto kontaktovat správce tohoto webu, členy Pracovní komise, navštěvovat farmy z mapy sociálních farmářů. 

Prezentace, které na semináři představili zahraniční hosté, zde budou v blízké době dostupné. 

EH

Mezinárodní seminář o sociálním zemědělství, 1. 6. 2017 na MZe v Praze a 2. 6. v Týně nad Vltavou  Mezinárodní seminář o sociálním zemědělství, 1. 6. 2017 na MZe v Praze a 2. 6. v Týně nad Vltavou