Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Ekonomické alternativy v Česku a sociální zemědělství

Alternativní ekonomické iniciativy jsou aktivity organizací, skupin či podniků, "které často vznikly "zdola", tedy z iniciativy nějaké skupiny lidí, kteří se rozhodli uspokojit nějakou potřebu, ať už svou vlastní, nějaké zranitelné či sociálně vyloučené skupiny, místního společenství nebo celé společnosti či přírody. Jejich hlavním cílem není zisk (i když zisku mohou dosahovat), ale právě aktivita, kterou provozují."

Sociální zemědělství svými aktivitami, jak se uvádí v citaci výše, napomáhá svými začleňovat lidi s nejrůznějšími obtížemi do společnosti, nebo nabízí pól činností, které rozvíjí venkovské lokality. 

Projekt "Ekonomické alternativy v České republice" Fakulty sociálních studií, Katedry environmentálních studií MU v Brně mapuje a do několika kategorií rozčleňuje organizace, které se věnují ekologickým a sociálním alternativám, sociální a solidární ekonomice či komunitním ekonomikám. Ne všechny jsou integrační, tedy necílí na začleňování lidí znevýhodněných při vstupu na otevřený trh práce, také se nejedná o poskytovatele sociálních služeb. Naopak se ale snaží podporovat sociální kohezi a rozvoj komunit.

V sekci "Farmy a lesnictví" se setkáváme hned se třemi sociálními farmami (Svobodný statek na soutoku, o.p.s., Bemagro, a.s., Chaloupky, zemědělské družstvo), z čehož je vidět, nakolik je možné různé koncepty doplňovat, kombinovat, protínat se s nimi. Sociální farmy přesto nemusí být nutně subjekty sociální a solidární ekonmiky v jejich obecném rozumění.

Celý projekt "Ekonomické alternativy v České republice", je k prohlédnutí zde.

Katedra environmentálních studií také ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost, Ekumenickou akademií a dalšími organizacemi pořádá již jedenáct let tzv. Otevřený prostor. Jedná se o otevřený seminář pro akademiky, praktiky, zástupce státní správy, aktivisty, podnikatele atd., kteří diskutují nad aktuálními tématy, především alternativními k neoliberální a globalizované ekonomice. V letočním roce to bylo o podnikání pro lidi a planetu, v loňském roce o místní ekonomice a klimatických změnách a v roce 2015 o jídle, zemědělství a krajině. Po každém semináři vychází sborník, který obsahuje hlavní diskutovaná témata. Ten o zemědělství je přiložen níže, všechny ostatní jsou ke stažení na webových stránkách Trastu pro ekonomiku a společnost.

Ekonomické alternativy v Česku a sociální zemědělství

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbornik-open-space-2015-web.pdf 2271 Kb