Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Kam putují dotace nestátním neziskovým organizacím od Ministerstva zemědělství? Například do Neratova

Sdružení Neratov, z.s. není třeba příliš představovat. 25 let obnovuje život v Bartošovicích v Orlických horách a také nabízí práci a domov lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. I Ministerstvo zemědělství svou finanční podporou k těmto prospěšným činnostem napomáhá.

V minulém roce se v dotačních pobídkách Ministerstva zemědělství nestátním neziskovým organizacím poprvé objevila podpora aktivit sociálního zemědělství. To může mít různé formy, které je samozřejmě v žádosti třeba důsledně objasnit a popsat, na co organizace finanční podporu žádá a jak ji hodlá využít.  

Jedním z loňských úspěšných žadatelů, kteří využili možnost podpory sociálního zemědělství, je Sdružení Neratov, z.s. se svým projektem "Neratov jako centrum integrace II." Jedná se o projekt navazující a půjde v něm především o další rozvíjení Neratova jako vzorového místa pro přirozený způsob integrace lidí se zdravotním postižením. Trochu konkrétněji, půjde jednak o zlepšování pracovních podmínek, jednak o zřizování nových pracovních míst pro tyto občany. V posledním roce se v Neratově podařilo zvýšit počet zaměstnaných lidí s různým typem zdravotního postižení ze 78 na 114 osob (!).

Součástí projektu je šetrná údržba a zvelebování orlickohorské krajiny, ale také rozšiřování sítě služeb pro obyvatele a návštěvníky orlického venkova. Neratovští chtějí v letošním roce otevřít lokální pivovar jako chráněnou dílnu, pokračovat v tiskařské dílně, rozšířit zahradnický areál v Žamberku.

Projekt je ambiciózní, ale na konkrétním a pozitivním příkladě, za kterým stojí mnoho entuziasmu, ale také trpělivosti a práce, je vidět, kam směřuje část veřejných peněz a že tato investice se neztratí. Je skutečně pro lidi.