Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Prodloužení možnosti podat žádost v programu Sociální zemědělství PRGLF, a.s.

Příjem žádostí na PGRLF, a.s. v programu Sociální zemědělství je prodloužen do 30. 9. 2017 s celkovou alokací 50 mil. Kč.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond prodlužuje příjem žádostí

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF, a.s.) prodlužuje příjem žádostí v rámci programu Sociální zemědělství do 30. 9. 2017. 

V rámci programu Sociální zemědělství poskytuje PGRLF investiční a provozní úvěry s možností snížení jistiny úvěru do výše limitu příslušného nařízení de minimis, a to i opakovaně. Úvěry jsou určeny na podporu zemědělských prvovýrobců, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků. Ve všech případech musí být zemědělský podnikatel zároveň registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, nebo mít s takovým poskytovatelem podepsanou smlouvu o spolupráci. Na oblast Sociálního zemědělství je vyčleněna suma 50 milionů korun. Žádosti je možné předložit na místně příslušných pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu nebo přímo na PGRLF. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory naleznete zde, nebo na stránkách PGRLF, a.s. v sekci Programy - Úvěry a garance - Sociální zemědělství.