Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky

Jednoletý projekt 4 organizací zemí Visegrádské čtyřky mapuje nejlepší ukázky sociálních farem v tomto regionu.

Čtyři organizace, Univerzita Szent István v Gödölö (Maďarsko), Zemědělské poradenské centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Polsko), Slovenská zemědělská univerzita v Nitře (Slovensko) a Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity (Česko), budou v tomto a následujícím roce společně pracovat na mapování sociálních farem ve středoevropském regionu.

Tyto země sdílí společnou historii a podobné trendy v zemědělství, stále ovlivněné komunistickou kolektivizací a následně neoliberálními přístupy v transformaci na tržní hodpodářství. Předpokládá se proto, že se mohou navzájem inspirovat a lépe porozumět změnám, které se rozvíjí i na poli sociálního zemědělství. Ačkoliv západoevropské vzory jsou velmi důležité a nedílnou součástí zkušenosti středoevropského prostoru, právě specifika tohoto regionu povedou k jiným důrazům a odlišným směrováním, která je třeba si ujasňovat a sdílet.

Dalšími cíli tohoto mezinárodního projektu je představit nejlepší ukázky dobré praxe v jednotlivých zemích a pokusit se vytvořit jednoduchý model pro změnu z eko farmy na sociální farmu. Důležitým aspektem je potom samozřejmě navázat nové kontaky a plánovat další spolupráci a to především v oblasti vzdělávání.

Ve dnech 20. 11. - 23. 11. 2016 proběhlo na Zemědělské a environmentální fakultě Szent István University v maďarském Gödölö úvodní setkání projektu. Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na setkání zastupoval doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., doprovázený Mgr. Tomášem Chovancem z CPKP jižní Čechy. Vedle přípravy metodiky sběru dat v jednotlivých zemích a exkurzí na framy realizujících sociální zemědělství, byly součástí setkání i přednášky Dr. Ricardo Pereira z anglického Ruskin Mill Trust a zástupců maďarské praxe. Příští projektové setkání je plánováno na jaro 2017 v České republice.

Aktuální informace je možné sledovat na webu projektu Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky.  

Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky