Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Sociální zemědělství a Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

Komunitou podporované zemědělství je systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jak se k tomuto systému má sociální zemědělství?

V pátek 4. března 2016 proběhlo druhé společné setkání KPZ na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech. Pořádaly ho Asociace místních potravinových iniciativ spolu s PRO-BIO LIGOU a Svobodným statkem na soutoku. V rámci setkání probíhala také diskuse nad tím, kde se setkávjí systém PKZ se sociálním zemědělstvím.

Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu. K principům KPZ potom náleží partnerství mezi podílníky a producenty, solidarita mezi producenty a podílníky, lokálnost, která podporuje lokální ekonomiky - rozvoj zemědělců v blízkém okolí, a ekologie, zemědělci zapojeni do systému KPZ upřednostňují šetrně a dlouhodobě udržitelné hospodaření.

Princip lokálnosti, podpory místní ekonomiky, stojí i v základech sociálního zemědělství. Solidarita, partnerství a ekologie také, důležitou roli ale také hraje široká integrace znevýhodněných lidí i lidí, kteří nemají běžně možnost podílet se na faremních činnostech, prostřednictvím práce a aktivit v zemědělském hospodářství. Zde si myslím, že záleží na té které farmě. Svobodný statek na soutoku propojuje všechny tyto aktivity, včetně dobrovolnických a vzdělávacích pobytů, chráněných dílen atd. Jiní zemědělci podporovaní komunitou se zaměřují na tento vzájemný přímý vztah mezi sebou a konzumenty, ale účelný přesah i do mimoprodukčně zaměřených sociálních aktivit zde není. Doufáme, že budou i nadále pokračovat diskuse a rozhovory nad oběma iniciativami.

Pro více informací doporučuji navštívit webové stránky KPZ