Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Společná zemědělská politika po roce 2020

Evropská komise pracuje na reformě Společné zemědělské politiky EU a při té příležitosti spustila veřejnou konzultaci.

Do konzultace je možné se zapojit jako fyzická i právnická osoba a přispět tak k tomu, aby politika a podpora směrované do zemědělství, byly koncipovány spravedlivě a byly cíleny na ty, kteří hospodaří šetrně a odpovědně.

Z důvodů důležitosti nastavení Společné zemědělské politiky byly spuštěny různé aktivity, které by měly tlačit na Evropskou komisi, aby příští reforma přinesla skutečnou změnu k dlouhodbé udržitelnosti, podpoře přírodních zdrojů a biodiverzity, ale i spravedlivému rozdělování peněž mezi zemědělce a venkovské komunity.

Jednou z nich je kampaň organizací BirdLife, World Wildlife Fund a European Environmental Bureau Living Land, kde se dozvíte informace ke konzultacím, i o rámcích, na které je třeba se při projedávání cílů SZP soustředit. Informace v češtině jsou k dispozici také například na stránkách České společnosti ornitologické.

Další dokument, který se týká vizí proměny SZP vydalo Sdružení ekozemědělských hnutí v Evropě, IFOAM EU, který se také soustředí na hlavní oblasti nové SZP, která by měla zohledňovat potřeby ekozemědělců, místních komunit a udržitelnosti. Dokument je k přečtení zde a také v příloze k článku.

Samotný dotazník pro Evropskou komisi je na této webové stránce:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?surveylanguage=CS

Dotazník je v českém jazyce, rozdělen do 4 okruhů (hodnocení současné SZP, administrativa a státní správa, budoucí SZP, zjednodušení a modernizace) jeho vyplnění nezabere déle než 20 min.

Považujeme za důležité se do konzultací zapojit, neboť ovlivní nejen zemědělství, ale venkov a životy všech na dlouhé roky dopředu.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ifoameu-policy-cap-post-2020-vision-paper-201701.pdf 1005.7 Kb