Staženo z webu:

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Aktivní politika zaměstnanosti

Zemědělec může v rámci náboru zaměstnanců vytvořit tzv. chráněné pracovní místo na základě předem stanovených podmínek Úřadu práce České republiky. Pokud zaměstnává víc než 50 % osob se zdravotním postižením, náleží mu při splnění zákonných podmínek podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti finanční píspěvek na zaměstnanecká místa těchto osob.
Snahou státu je podpořit taková pracovní místa, kde najdou uplatnění i lidé, kteří nemohou kvůli svému znevýhodnění uspět na klasickém trhu práce. Chráněná pracovní místa musí zajistit adekvátní pracovní podmínky, aby práce byla důstojná a vedla k trvalé pracovní a sociální integraci.