Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. nadále a kontinuálně nabízí investiční a provozní úvěry zemědělcům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením.

Hlavním předmětem činnosti PGRLF je v současné době subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční podpora pojištění.

V srpnu 2015 byl spuštěn zcela nový program Sociální zemědělství, ze kterého je možné poskytnout investiční a provozní úvěry s možností snížení jistiny úvěru do výše limitu příslušného nařízení de minimis (15 tis. EUR) a to i opakovaně. Úvěry jsou určeny na podporu zemědělských prvovýrobců, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, na svých farmách.

Na program Sociální zemědělství je v současné době alokováno 10 milionů Kč. Žádosti je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF, a.s

1. 7. 2018 bylo zahájeno nové kolo příjmů žádostí o poskytnutí podpory s termínem ukončení ke dni 31. 12. 2018. Pokyny pro poskytování podpor, potřebné dokumenty a fromulář žádosti naleznete na stránkách PGRLF, a.s., v záložce Programy, Úvěry a garance a Sociální zemědělství.

Close Menu