Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. program Sociální zemědělství v současné době ukončil, ale nadále se hledají možnosti, jak v příští vlně připravit program pro žadatele atraktivnější.