Podpora sociálního podnikání

Výzva OPZ č. 129 byla v létě 2019 ukončena. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) však ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) zahájilo další podporu sociálního podnikání v podobě zvýhodněného úvěru a poradenství.  Na tento „finanční nástroj“ je alokováno 400 mil. Kč.

Úvěry z OPZ budou k dispozici a čerpání do roku 2023. Poradenství je bezlatné ve fázi přípravy i realizace projektu, týká se tvorby finančního a podnikatelského plánu, krizového managementu, marketingu či práva. Poradenství zahrnuje i popis možností při splácení úvěru.

Úvěry do výše až 25 mil. jsou poskytovány za výhodnějších podmínek, než u klasických komerčních úverů, délka splatnosti je 10-12 let s možností odkladu první splátky až na 36 měsíců.

Výzvu i veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznou zájemci o úvěr na stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz.

 

Nadále trvá podpora sociálního podnikání v rámci výzvy pro Místní akční skupiny

Podporovány jsou dva typy sociálních podniků

  • integrační sociální podnik
  • environmentální sociální podnik

Jedná se o investiční prioritu 2.3 OPZ Komunitně vedený místní rozvoj. Výzva je otevřena do konce roku 2021. Aktualizované informace jsou uvedeny na tomto odkazu.

Projektové záměry je doporučeno konzultovat s projektovými manažery MPSV:

  • Mgr. Gabriela Melková (gabriela.melkova@mpsv.cz)
  • Mgr. Karel Gregor (karel.gregor@mpsv.cz)

 

Close Menu