Podpora sociálního podnikání, výzva OPZ č. 129, nově zahrnuta podpora pro zemědělskou prvovýrobu

Nová průběžná výzva na podporu sektoru rozvoje sociální ekonomiky byla spuštěna 30. 6. 2017. Žádosti je možné podávat do 28. 6. 2019.

Výzva podporuje jak nové, tak stávající sociální podniky. Individuální projekty mohou být plánovány maximálně na 24 měsíců, žadateli mohou být v této výzvě kromě OSVČ a obchodních korporací také všechny formy neziskových organizací. Z projektu lze hradit například mzdy znevýhodněným zaměstnancům, marketing, nakupování zařízení a vybavení včetně investic.

Celý text výzvy a další dokumenty jsou k nahlédnutí a stažení na tomto odkazu.

MPSV v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR nabízí možnost budoucím nebo současným sociálním podnikatelům konzultovat projekty s lokálními konzultanty a experty na sociální podnikání.

Jejich úlohou je seznamovat s praktickým chodem sociálního podniku, sdílet praxi, zpřístupňovat vhled do tématu sociálního podnikání a vysvětlovat principy sociálního podnikání, nastavovat podnikatelský plán, poskytovat informace ke specifikám zaměstnávání osob se znevýhodněním atd.

Odkaz na lokální konzultanty a experty na sociální podnikání včetně kontaktních informací naleznete zde.

 

 

Close Menu