Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Pracovní komise sociální zemědělství

Pracovní komise sociální zemědělství

Na počátku roku 2015 byla oficiálně ministrem zemědělství jmenována Pracovní komise sociálního zemědělství, jejíž členové sestávají ze státního, ziskového i neziskového sektoru. Cílem komise je dlouhodobě se věnovat rozvoji a podpoře sociálního zemědělství v České republice.

Předseda komise: Jiří Netík st., občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, netik@farma410.cz

Tajemník komise: Ing. Miloš Kordač, MZe, milos.kordac@mze.cz

 

Další členové komise:

Ing. Josef Čech, MZe, Josef.cech@mze.cz

Ing. Roman Haken, CpKP střední Morava, EHSV, roman.haken@cpkp.cz

Mgr. Bc. Eliška Hudcová, AREA viva - sdružení pro ekologii a zemědělství, elahudec@seznam.cz

Mgr. Tomáš Chovanec, CpKP jižní Čechy, tomas.chovanec@cpkp.cz

Ing. František Janda, SVP ČR, frantisekjanda@email.cz

Mgr. Ondřej Mareček, PGRLF, a.s., marecek@pgrlf.cz

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jmoudry@zf.jcu.cz

Ing. Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov, o.s., antonin@neratov.cz

Jiří Netík ml., občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, jiri.netik@pomoc-tyn.cz

Ing. Simona Prečanová, šéfporadkyně ministra zemědělství a ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje, Simona.precanova@mze.cz

Bc. Petr Suchár, Sdružení Neratov, o.s, petr@neratov.cz

MVDr. Milena Vicenová, TA ČR, milena.vicenova@seznam.cz

Mgr. Jan Vrbický, MPSV, jan.vrbicky@mpsv.cz