Pracovní komise sociální zemědělství

Na počátku roku 2015 byla oficiálně ministrem zemědělství jmenována Pracovní komise sociálního zemědělství, jejíž členové sestávají ze státního, ziskového i neziskového sektoru. Cílem komise je dlouhodobě se věnovat rozvoji a podpoře sociálního zemědělství v České republice.

Předseda komise: Jiří Netík st., občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, netik@farma410.cz

Tajemník komise: Ing. Miloš Kordač, MZe, milos.kordac@mze.cz

Další členové komise:

Ing. Josef Čech, MZe, Josef.cech@mze.cz
Ing. Roman Haken, CpKP střední Morava, EHSV, roman.haken@cpkp.cz
Mgr. Bc. Eliška Hudcová, AREA viva – sdružení pro ekologii a zemědělství, elahudec@seznam.cz
Mgr. Tomáš Chovanec, CpKP jižní Čechy, tomas.chovanec@cpkp.cz
Ing. František Janda, SVP ČR, frantisekjanda@email.cz
Mgr. Ondřej Mareček, PGRLF, a.s., marecek@pgrlf.cz
Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, jmoudry@zf.jcu.cz
Ing. Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov, o.s., antonin@neratov.cz
Jiří Netík ml., občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, jiri.netik@pomoc-tyn.cz
Ing. Simona Prečanová, šéfporadkyně ministra zemědělství a ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje, Simona.precanova@mze.cz
Bc. Petr Suchár, Sdružení Neratov, o.s, petr@neratov.cz
MVDr. Milena Vicenová, TA ČR, milena.vicenova@seznam.cz
Mgr. Jan Vrbický, MPSV, jan.vrbicky@mpsv.cz