Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Příklady dobré praxe
Statek Bludička a Venkovská škola Bludička u Nového Jičína

Statek Bludička je tradiční rodinnou usedlostí nacházející se v Bludovicích u Nového Jičína. Zemědělská činnost je především věnována ekologickému chovu Valašských ovcí, zato přidružená nezisková organizace Venkovská škola Bludička nabízí lidem a převáženě dětem, zdravým i s hendikepem, učit se s ovečkami, jezdit na koni, poznávat venkovká řemesla a skutečně zažívat venkovský prostor.


Schwarzelder Hof, aneb farmářské prázdniny v Bavorsku

Pedagogická produkční farma nedaleko Ulmu do svého hospodářského dovra včleňuje také kemp s rybníkem.


Zahradní terapie ve FN Brně Bohunicích

Zahradní terapie není zemědělství, nemocnice ze své podstaty není farma, přesto slouží zahrada kliniky jako zdroj odpočinku a práce, do niž jsou pacienti zapojováni, přináší řád, určitý smysl a podporuje rychlejší zapojení do života.


APOLENKA, z.s. a navazující / sousedící / úzce spolupracující zemědělský podnikatel

Tyto dva subjekty, působící na Pardubicku, jsou schopny poskytnout širokou škálu služeb - integrační pracovní místa, registrované sociální služby, terapie, vzdělávací aktivity - na pozadí zemědělského subjektu. Představují komplexní sestavu sociálního zemědělství, za kterým můžeme obdivovat obrovský kus práce a stále neutuchající elán.


Zorgboerderij VLINDER - green care farma MOTÝL

Farma Motýl, ležící nedaleko holandského Amsterodamu, je farma zaměřená na aktivizaci lidí, kteří dlouhodobě nemohou pracovat. Otvírá každodenně své brány, aby tito lidé neseděli v osamocení svých domovů.


Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Statek byl založen Camphillem v Českých Kopistech, aby zde rozvíjel zemědělství ve spolupráci s místními obyvateli i s širokou veřejností, pro které otevírá brány k setkání s lidmi i se Zemí.


Farma Dvůr Čihovice

Farma Dvůr Čihovice je součástí areálu neziskových organizací Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. a Domov sv. Anežky, o.p.s. Obě organizace poskytují služby lidem se zdravotním postižením - chráněné dílny, sociální služby, rehabilitační centrum, jejichž smyslem je tyto lidi napomáhat zařadit do běžné společnosti.


Biostatek a AREA viva, z.s.

Biostatek je zemědělská farma, která poskytuje prostor a zázemí sociálně zemědělským aktivitám realizovaným neziskovou organizací AREA viva, z.s., obě působí v Karlovarském kraji.


Sdružení NERATOV, z.s.

Sdružení NERATOV, z.s. působící ve vysídlené vsi Neratov na česko-polských hranicích, se dlouhodobě snaží obnovovat tento prostor a nabízí zde domov a práci lidem zdravotně a sociálně znevýhodněným.


MARPA – KLAS
Pilotní projekty v rámci programu PHARE – PARTNERIAT