Příklady dobré praxe

Dvůr Čihovice

Farma Dvůr Čihovice je zemědělské hospodaření Jiřího Netíka ml. v části areálu čihovického dvora, které je kulisou a připravovaným nástrojem dalšího sociálního začleňování, které se děje prostřednictvím z.s. Pomoc Týn nad Vltavou a o.p.s. Domov sv. Anežky. Hospodaření se orientuje na rostlinnou i živočišnou výrobu, produkci kravského mléka, obnovu pastevních areálů pro ovce a kozy, chov koní, ve dvou hektarovém Čihovickém rybníku také chov ryb. Farma Dvůr Čihovice spolupracuje při uskutečňování pracovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením, je hlavním organizátorem tradičních čihovických dožínek. Dvůr Čihovice obhospodařuje 90 ha polí, luk a pastvin a stádo skotu čítá 80 krav.

Biostatek

Ekologická farma Biostatek je produkční farmou obhospodařující cca 11 ha pastvin a luk a cca 4 ha vysokokmenných sadů. Její produkce se zaměřuje na ovčí mléko a sýry, masné výrobky, ovocné mošty, marmelády a pálenici. Ve svém provozu zaměstnává cílové skupiny sociálního zaměstnávání, pečuje o komunitní rozvoj západočeské obce Valeč, spolupracuje se státním zámkem Valeč na kulturních akcích, je aktivní v občanských záležistostech (komunální záležitosti, úložiště jaderného odpadu u nedalekého Lubence apod.) Biostatek hostí dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby. AREAviva, z.s. je metodicky a koordinačně zodpovědná za WWOOF v ČR.

Sdružení Neratov

Vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. století. Úzce spolupracuje s ekologickou a sociální Farmou Vrchní Orlice, kde chovají skot, obce a prasata, šetrně udržují horskou krajinu a také zajišťují technické práce nejrůznějšího druhu. Péči o zvířata i krajinuzajišťují lidé s postižením, kteří jsou zaměstnáváni důstojně a za férový plat.

Apolenka, z.s.

Apolenka, z.s. v zázemí zemědělské farmy vedle Pardubic nabízí širokou škálu aktivit – integrační pracovní místa, sociální služby, hiporahabilitaci, vzdělávání a environmentální výchovu, letní tábory a jezdecký oddíl. Představují komplexní sestavu sociálního zemědělství, za kterým můžeme obdivovat obrovský kus práce a stále neutuchající elán.

Die Kuhhorster

Biodynamická farma Die Kuhhorster je situována nedaleko Berlína (DE). Pracuje na ní na 93 lidí, z toho téměř 70 s nějakým typem zdravotního postižení. Přestože je farma součástí velkého poskytovatele sociálních služeb, svou ekonomickou udržitelnost a nezávislost udržuje díky produkci kvalitní zemědělské produkce – brambor, obilí, slepic, vajec, zeleniny, mléka atd. Svou roli hraje specifický příběh farmy a také lokální kontext.

Venkovská škola Bludička

Venkovská škola Bludička působí v zázemí venkovského hospodářství jižně od Nového Jičína. Pravidelně otevírá své dveře zájemcům všech generací ke vzdělávacím i terapeutickým aktivitám. Nabízí ve faremním prostředí různorodé zájmové aktivity související s chovem koní, Valašské ovce a venkovem obecně. Volný čas zde mohou trávit děti, mládež, rodiny, lidé s postižením a široká veřejnost.

Statek u dubu

Nedaleko Žamberka ve východních Čechách, na kraji obce Líšnice, se nachází sociální farma Statek u dubu. Je součástí obecně prospěšné společnosti Šťastný domov. Farma Statek u dubu vznikla v roce 2009, jako zázemí pro pracovní uplatnění a smysluplné životní naplnění dětem z pěstounské péče s mentálním postižením. V roce 2017 na farmě pracovalo jedenáct osob se středně těžkým mentálním postižením a deset osob s kombinovaným postižením. Celkově tato skupina přesahuje více jak 60 % všech zaměstnanců.