N2co o dvoru čihovice

Farma Dvůr Čihovice

Farma Dvůr Čihovice je součástí areálu neziskových organizací Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. a Domov sv. Anežky, o.p.s. Obě organizace poskytují služby lidem se zdravotním postižením – chráněné dílny, sociální služby, rehabilitační centrum, jejichž smyslem je tyto lidi napomáhat zařadit do běžné společnosti.

Farma Dvůr Čihovice je zemědělské hospodaření Jiřího Netíka ml. v části areálu čihovického dvora, které je kulisou a připravovaným nástrojem dalšího sociálního začleňování, které se děje prostřednictvím z.s. Pomoc Týn nad Vltavou a o.p.s. Domov sv. Anežky. Hospodaření se orientuje na rostlinnou i živočišnou výrobu, produkci kravského mléka, obnovu pastevních areálů pro ovce a kozy, chov koní, ve dvou hektarovém Čihovickém rybníku také chov ryb. Farma Dvůr Čihovice spolupracuje při uskutečňování pracovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením, je hlavním organizátorem tradičních čihovických dožínek. Dvůr Čihovice obhospodařuje 90 ha polí, luk a pastvin a stádo skotu čítá 80 krav.

Podrobnější informace naleznete také na www.dvurcihovice.cz a na www.pomoctyn.cz.

Close Menu