Mezinárodní projekt REVITALIST

Mezinárodní projekt REVITALIST

Projekt „REVITALIST – Social farming mentor training“, je založen na metodě PSTE – Practical Skills Therapeutic Education (Praktické dovednosti terapeutické výchovy), která byla ozkoušena a implementována ve Spojeném království.

V projektu, do něhož jsou zapojeny kromě Velké Británie také Maďarsko, Česká republika a Itálie, půjde o adaptaci této metody do inovativního učebního plánu založeného na společenském a terapeutickém způsobu vzdělávání v sociálním zemědělství.

Síť odborníků v této oblasti vytvoří soubor učebních a dalších materiálů, které budou podporou zaměstnancům sociálních farem a zemědělcům při přenášení sociálního zemědělství do reality.

Více informací k projektu naleznete na www.revitalist.eu

Next PostRead more articles