Social Farms in Visegrad Countries

Social Farms in Visegrad Countries

Cíli tohoto mezinárodního projektu je představit nejlepší ukázky dobré praxe v jednotlivých zemích a pokusit se vytvořit jednoduchý model pro změnu z eko farmy na sociální farmu. Důležitým aspektem je potom samozřejmě navázat nové kontaky a plánovat další spolupráci a to především v oblasti vzdělávání.

Více informací k projektu a projektové výstupy naleznete na tomto odkazu.

Next PostRead more articles