SoFarEDU – Social Farming in Higher Education

SoFarEDU – Social Farming in Higher Education

Získáme vystavěné studijní kurikulum v oblasti sociálního zemědělství. Tedy popis všech důležitých oblastí pro ty, kteří se budou věnovat sociálnímu zemědělství, budou hospodařit jako sociální farmáři, či budou svou konvenční farmu či organizaci chctít přetransformovat na sociální farmu. Získáme ucelený soubor učebních pomůcek, aby se sociální zemědělství vyučovalo na vysokých školách, na vyšších odborných školách i v nerůznějších vzdělávacích kurzech pro širokou veřejnost.

Další dostupné informace o projektu i jeho partnerech získají zájemci zde.

Next PostRead more articles