Workshopy sociální zemědělství

Workshopy sociální zemědělství

Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství / podnikání v ČR

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství pořádala během podzimu 2018 čtyři workshopy na téma Sociální zemědělství – Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství v ČR.

Workshopů se zúčastnili zemědělci, sociální pracovníci a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb, zástupci Místních akčních skupin, vzdělavatelé, zástupci vysokých škol, zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, studenti a široká veřejnost.

V rámci workshopů účastníci navštívili farmy: Bemagro, a.s. a jejich projekty financované z Programu rozvoje venkova (PRV), Farmu Květná také s projekty podpořenými z PRV, farmu Venkovská škola Bludička a Farmu Zdeňka s projekty podpořenými z PRV, Levandulovou Farmu a školní statek v Žabčicích s projekty podpořenými z PRV.

Praktické semináře tematicky pokryly teoretickou oblast sociálního zemědělství, sociální podnikání v zedmědělských provozech, specifika zaměstnávání na sociálních farmách, oblast financování a spolupráce s důležitými aktéry v regionu i na celostátní úrovni, specifika marketingu v zemědělství, nepodnikatelské aspekty sociálního zemědělství, legislativu a příklady dobré praxe.

Výstupy z jednotlivých workshopů budou zpracovány do závěrečného odborného a veřejně dostupného manuálu.

Manuály vypracované týmem lektorů a dalších odborníků navazující na workshopy v rámci projektu Sociální zemědělství - Praktické semináře a exkurze na sociální farmy pro podporu sociálního zemědělství / podnikání v ČR

Pozvánka na workshopy a program

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Veselá

tel.: +420 777 793 723

email: info@socialni-zemedelstvi.cz
Next PostRead more articles