Sdružení Neratov

Sdružení NERATOV vzniklo v roce 1992 ve vysídlené vsi na česko-polském pohraničí. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století, a nabízet zde domov a práci lidem s postižením či jinak sociálně znevýhodněným.

Za více než dvacet let svého působení dosáhlo Sdružení Neratov mnoha úspěchů, provozuje chráněné bydlení a celou řadu chráněných pracovišť, založilo speciální školu a nabízí vhodné místo k rekreaci a odpočinku rodinám či školním kolektivům s handicapovanými dětmi. Součástí dění v Neratově je i obnova místních kulturních tradic a tradičních lidových řemesel, péče o krajinu, ekologicky šetrné hospodaření, a také obnova přerušených kontaktů s polskými sousedy a původními německými obyvateli. Více informací o sdružení najdete na stránkách  www.neratov.cz

Služby poskytované Sdružením Neratov

Na rozvoji života a služeb se aktivně podílejí lidé s postižením, kteří pracují v místních chráněných dílnách. Zaměstnání zde nacházejí obyvatelé neratovského chráněného bydlení, ale i lidé s handicapem z širokého okolí.

  • Ubytování – chata Neratov
  • Stravování – jídelna, hospoda (vše jako chráněné dílny)
  • Obchod a poštovna (chráněná dílna)
  • Řemeslné výrobky – keramická, šicí, tkalcovská a košíkářská chráněná dílna
  • Úklidové a zahradnické práce (chráněná dílna)
  • Prádelna – praní, mandlování, drobné opravy prádla (chráněná dílna)
  • Služby pro osoby s postižením – chráněné bydlení, chráněné dílny
  • Podpora dětí s postižením – Základní škola speciální Neratov, možnost rekreace v Neratově

Rozvoj našich služeb v oblasti zemědělství začal v roce 1999 na základě realizace pilotního projektu dle francouzského modelu. Podařilo se vybudovat dvě vzorová zařízení (jedno se sídlem v Týně nad Vltavou a druhé v Neratově), která s úspěchem integrují osoby s postižením do společnosti formou jejich zaměstnávání v zemědělství.

Farma ORLICE – palivové dřevo, technické práce, šetrné obhospodařování horských luk, chov skotu, ovcí a prasat podle zásad ekologického zemědělství (chráněná dílna)

Farma se specializuje na chov skotu, ovcí a prasat, ale také na technické práce a šetrnou údržbu horské krajiny. Zvířata zde žijí ve volném výběhu a chov splňuje přísná pravidla ekologického zemědělství. Péči o ně zajišťují lidé s postižením.

Několikrát do roka nabízí čerstvé hovězí, vepřové, skopové a drůbeží maso. Je profesionálně vakuově zabaleno. Z farmy maso rozváří do Prahy, Brna, Pardubic, Hradce Králové, Olomouce, ale po domluvě je možné jej dopravit i na jiné místo.

Close Menu