Sociální práce a podpora

Sociální práce je charakterizována jako činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám, které jsou vyloučeny ze společnosti nebo jako prevence sociálního vyloučení. Sociální práce nastupuje v momentě, kdy člověk nedokáže řešit svou obtížnou sociální situaci vlastními silami.

Sociální farma se může stát místem, kde jsou lidé navraceni do společnosti, nebo jim jsou poskytovány služby na uspokojení jejich potřeb.

Tyto služby jsou poskytovány neformálně, jako potřeba oddechu a odpočinku od normálního běhu života při pomoci v péči o zvířata a rostliny, při zpracování zemědělské produkce. Záleží na individuální domluvě farmáře a dotyčného zájemce.

Formálně jsou tyto služby poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které může poskytovat pouze registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Tato forma nejčastěji funguje ve spolupráci registrovaného poskytovatele a farmy, které se stává těmto službám zázemím (viz příklady dobré praxe).

V sociálním zemědělství bývají nejčastěji využívány tyto sociální služby: sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutická komunita. Farma se ale také může stát zázemím pro služby: chráněné bydlení, služby následné péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nízkoprahové denní centrum, dům na půl cesty, azylový dům.

Při zapojování uživatelů sociálních služeb je vždy třeba postupovat individuálně, případ od případu je jiný. K tomu ostatně slouží Individuální plán uživatele sociálních služeb, v němž jsou stanoveny oblasti rozvoje, na které se při propojení se zemědělskými činnostmi bude cílit. Plán sestavuje klíčový pracovník vždy s uživatelem a podporuje ho v hledání vlastních řešení.

 

Close Menu