Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Sociální zemědělství

Co je to sociální zemědělství

Sociální zemědělství v pozitivním směru mění vnímání zemědělství a venkovských zdrojů.

Sociální zemědělství umožňuje přirozenou cestou získat sociální, zdravotní a duševní pohodu zúčastněným osobám při využití přírodních prvků a vykonávání zemědělské činnosti.

Koncept sociálního zemědělství nám dává novou příležitost, jak zemědělcům, tak i dalším subjektům působícím ve venkovském prostoru, umožňuje zavádět a vytvářet nové alternativní služby, rozšiřovat a diverzifikovat činnosti a jejich roli ve společnosti. Současně se otevírají možnosti pro zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby, které v sociálním zemědělství najdou pracovní uplatnění nebo mohou zmírnit dopady svého zdravotního postižení nebo sociálních problémů. Sociální zemědělství rovněž nabízí širokou škálu aktivit i v oblasti vzdělávání a v dalších činnostech spojených s venkovským či příměstským prostředím.

Sociální zemědělství spojuje několik oblastí lidských činností, jejichž pozitivní přínosy jsou zjevné a uchopitelné pro každého z nás.

Co je to sociální zemědělství