Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství-návrh systému opatření pro podmínky ČR

Cíl TPS: Vytvořit systém opatření vhodných pro podmínky ČR, které budou podporovat sociální zemědělství a propagovat ho.

V dalším kroku nastavení doplňkových podpor sociálního zemědělství a to buď prostřednictvím PRV v rámci aktualizace programového dokumentu nebo prostřednictvím národní dotace. K ověření funkčnosti navržených opatření by sloužil pilotní projekt na území NUTS 2 Jihovýchod.

Získané výstupy budou využity pro aplikaci cílených finančních podpor a opatření sociálního zemědělství v ČR.

Činnost TPS:

  • začlenění na trh práce pro široké spektrum osob se specifickými potřebami;
  • rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování odborné sociální péče a sociálních služeb a příprava na zaměstnání;
  • vzdělávání a ostatní činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí zemědělských postupů, venkovské kultury a péče o krajinu a její udržitelnost.
  • analýza podmínek sociálního zemědělství v Kraji Vysočina.

Předseda TPS: RNDr. Jozef Zetěk, jozef.zetek@chaloupky.cz, Chaloupky, o.p.s.

Tajemnice TPS: Ing. Dagmar Adámková, dagmar.adamkova@szif.cz, RO SZIF Brno

Jednací řád TPS SZ