Sociální zemědělství

Kalendář akcí

ROZCESTNÍK


Akce

Sociální zemědělství na Zemi živitelce, 25. - 30. srpna 2016 v Českých Budějovicích

Letos poprvé bude mít sociální zemědělství své zastoupení na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Představí jak výrobky sociálních farem, tak poskytne četné informace. Téma sociálního zemědělství také zazní na odborném semináři "Podpora rozvoje venkova ČR", pořádaném Spolkem pro obnovu venkova ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj.


Přednáška o sociálním zemědělství v Praze na VOŠ Jabok, 13. září 2016 od 10:00

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D ze Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity představí sociální zemědělství v souvislosti s možnostmi jeho využití pro lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.


"Sociální podnikání - potenciál a perspektiva", 21. 6. 2016

Konferenci o sociálním podnikání s mezinárodní účastí, jeho budoucnosti a možnostech podpory, pořádá Pardubický kraj. Zazní také příspěvek o sociálním zemědělství, důležité dimenzi sociálního podnikání v zemědělském sektoru.


14. 6. 2016 a 16. 6. proběhnou široce pojaté semináře k tématu sociálního podnikání, pořádané MPSV a NS MAS

Semináře proběhnou od 9:30 do 16:00 hod. v Praze, v budově Ministerstva práce a sociálních věcí na Karlově náměstí 1, v zasedací místnosti č. 36, a v Olomouci, v budově krajského úřadu v Jeremenkově ulici 1191/40a od 10:00 do 16:00 hod. Semináře jsou určeny pro místní akční skupiny.


Novinky

Akční plán Strategie regionálního rozvoje - dejte vědět o lokálních iniciativách, které dosud nemají příslušnou podporu.

Zemědělské sociální farmy s projektovými záměry, pro které nejsou v současných dotačních schématech příslušné finanční podpory, mohou na tato "bílá místa" upozornit Regionální stálé konference při jednotlivých krajích, které zpracovávaní Akční plány Strategie regionálního rozvoje, ty se následně stanou podkladem pro vytváření nových podpor.


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY - příležitost sociálního zemědělství pro plnění pilíře "vzdělávání"

Místní akční plány (MAP) slouží jako podklad pro plánované investice do rozšiřování kapacit předškolního a školního vzdělávání, pokud jde o žádosti dotací z IROP, a také jako podklad pro plánování a obsahovou náplň budoucích výzev OP VVV. Zemědělské farmy se mohou zapojit do vytváření MAPů.


Na mezinárodním semináři o sociálním podnikání zazněla slova také o rozvoji sociálního zemědělství v ČR

9. března 2016 se za účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbiera konal mezinárodní seminář o sociálním podnikání, zúčastnili se jej také zástupci Pracovní komise pro sociální zemědělství.


Sociální zemědělství a Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

Komunitou podporované zemědělství je systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jak se k tomuto systému má sociální zemědělství?


Schváleny první žádosti z Programu sociální zemědělství

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond přijal a schválil první žádosti zemědělců na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V článku se také dočtete o konkrétních krocích, které je třeba při žádosti z Programu sociálního zemědělství PGRLF, a.s. vykonat.


Studie Možnosti využití konceptu sociálního zemědělství v politikách sociálního začleňování ve venkovském prostředí

Další kolo příjmů žádostí v Programu sociální zemědělství na PGRLF, a.s.