Sociální zemědělství

Kalendář akcí

ROZCESTNÍK


Akce

Akreditovaný kurz "Úvod do sociálního zemědělství" na VOŠ Jabok v Praze, 10. - 12. 3. 2017

Již potřebí proběhne na VOŠ Jabok v Praze 24 hodinový kurz Úvod do sociálního zemědělství s akreditací MPSV.


PF 2017

Národní konference VENKOV 2016

Kromě Festivalu lokální ekonomiky hostil tento rok Ústecký kraj také Národní konferenci VENKOV 2016.


Festival lokální ekonomiky 2016, tematicky zaměřený na sociální zemědělství a sociální podnikání

IV. národní konference lokální ekonomiky se v tomto roce uskuteční v sobotu 24. 9. od 9:30 v Chřibské. V dopoledních hodinách budou představeny teoretické příspěvky a odpoledne příklady dobré praxe z oblasti sociálního zemědělství a podnikání.


Sociální zemědělství na Zemi živitelce, 25. - 30. srpna 2016 v Českých Budějovicích

Na letošní Zemi živitelce se představilo sociální zemědělství, jednak informacemi, publikacemi a letáčky, jednak vybranými produkty.


"Sociální podnikání - potenciál a perspektiva", 21. 6. 2016

Konferenci o sociálním podnikání s mezinárodní účastí, jeho budoucnosti a možnostech podpory, pořádá Pardubický kraj. Zazní také příspěvek o sociálním zemědělství, důležité dimenzi sociálního podnikání v zemědělském sektoru.


14. 6. 2016 a 16. 6. proběhnou široce pojaté semináře k tématu sociálního podnikání, pořádané MPSV a NS MAS

Semináře proběhnou od 9:30 do 16:00 hod. v Praze, v budově Ministerstva práce a sociálních věcí na Karlově náměstí 1, v zasedací místnosti č. 36, a v Olomouci, v budově krajského úřadu v Jeremenkově ulici 1191/40a od 10:00 do 16:00 hod. Semináře jsou určeny pro místní akční skupiny.


Novinky

Social integration in green

Projekt Visegrádské čtyřky na sdílení zkušeností a potřeb malých sociálních farmářů v České Republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a monitorování jejich potřebnosti pro rozvoj venkovských oblastí v těchto zemích.


Ekonomické alternativy v Česku a sociální zemědělství

Alternativní ekonomické iniciativy jsou aktivity organizací, skupin či podniků, "které často vznikly "zdola", tedy z iniciativy nějaké skupiny lidí, kteří se rozhodli uspokojit nějakou potřebu, ať už svou vlastní, nějaké zranitelné či sociálně vyloučené skupiny, místního společenství nebo celé společnosti či přírody. Jejich hlavním cílem není zisk (i když zisku mohou dosahovat), ale právě aktivita, kterou provozují."


Kam putují dotace nestátním neziskovým organizacím od Ministerstva zemědělství? Například do Neratova

Sdružení Neratov, z.s. není třeba příliš představovat. 25 let obnovuje život v Bartošovicích v Orlických horách a také nabízí práci a domov lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. I Ministerstvo zemědělství svou finanční podporou k těmto prospěšným činnostem napomáhá.


Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky

Jednoletý projekt 4 organizací zemí Visegrádské čtyřky mapuje nejlepší ukázky sociálních farem v tomto regionu.


Bakalářský program Sociální zemědělství na ZF JU

Profesní bakalářský program Sociální zemědělství, připravovaný na Zemědělské fakultě Jihočeské university, předpokládá otevření svých bran novým zájemcům v akademickém roce 2017 / 2018.


Prodloužení možnosti podat žádost v programu Sociální zemědělství PRGLF, a.s.

Příjem žádostí na PGRLF, a.s. v programu Sociální zemědělství je prodloužen do 30. 9. 2017 s celkovou alokací 50 mil. Kč.


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2017

Vyhlášení: do 30. 09. 2016, ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2016, zpracování a posouzení žádostí: do 15. 12. 2016, zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 30. 12. 2016


První vydání publikace Sociální zemědělství v Evropských zemích

V návaznosti na mezinárodní seminář konaný v dubnu tohoto roku na MZe vyšel na konci srpna tiskem souhrn příspěvků, které na semináři zazněly.


Akční plán Strategie regionálního rozvoje - dejte vědět o lokálních iniciativách, které dosud nemají příslušnou podporu.

Zemědělské sociální farmy s projektovými záměry, pro které nejsou v současných dotačních schématech příslušné finanční podpory, mohou na tato "bílá místa" upozornit Regionální stálé konference při jednotlivých krajích, které zpracovávaní Akční plány Strategie regionálního rozvoje, ty se následně stanou podkladem pro vytváření nových podpor.


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY - příležitost sociálního zemědělství pro plnění pilíře "vzdělávání"

Místní akční plány (MAP) slouží jako podklad pro plánované investice do rozšiřování kapacit předškolního a školního vzdělávání, pokud jde o žádosti dotací z IROP, a také jako podklad pro plánování a obsahovou náplň budoucích výzev OP VVV. Zemědělské farmy se mohou zapojit do vytváření MAPů.


Na mezinárodním semináři o sociálním podnikání zazněla slova také o rozvoji sociálního zemědělství v ČR

9. března 2016 se za účasti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbiera konal mezinárodní seminář o sociálním podnikání, zúčastnili se jej také zástupci Pracovní komise pro sociální zemědělství.


Sociální zemědělství a Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

Komunitou podporované zemědělství je systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jak se k tomuto systému má sociální zemědělství?