Sociální zemědělství

Kalendář akcí

ROZCESTNÍK


Akce

Biodynamický seminář v Nové Vsi nad Popelkou, 28. 4. - 1. 5. 2017

v Nové Vsi nad Popelkou, v Agroakademii MUDr. Kampelíka, bude na přelomu dubna a května probíhat seminář "Kulturní a sociální význam biodynamického zemědělství", zahrnující i praktickou práci s biodynamickými preparáty.


Veletrh sociálního podnikání 19. 4. 2017 od 9:00 do 15:00 v Hradci Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací pořádá Veletrh sociálního podnikání v Kongeresovém centru Aldis v Hradci Králové.


Pracovní konference Družstevná pri Hornáde "Inspirace pro soběstačnost", 24. - 27. 4. 2017

Na konferenci se budou probírat témata jako cirkulární ekonomika, obecní podniky, školní zahrady a také sociální farmy.


Akreditovaný kurz "Úvod do sociálního zemědělství" na VOŠ Jabok v Praze, 10. - 12. 3. 2017

Již potřebí proběhne na VOŠ Jabok v Praze 24 hodinový kurz Úvod do sociálního zemědělství s akreditací MPSV.


Novinky

Projekt OPZ "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR"

Od 1. 9. 2016 probíhá projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR". Jde v něm o tvorbu metodik pro zavádění nebo rozvoj sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb. Dále o pilotování a evaluaci těchto metodik, a také o konzultování u poskytovatelů sociálních služeb, kteřé mají zájem nabízet v různých variantách sociálně zemědělské činnosti svým uživatelům.


Společná zemědělská politika po roce 2020

Evropská komise pracuje na reformě Společné zemědělské politiky EU a při té příležitosti spustila veřejnou konzultaci.


Social integration in green

Projekt Visegrádské čtyřky na sdílení zkušeností a potřeb malých sociálních farmářů v České Republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a monitorování jejich potřebnosti pro rozvoj venkovských oblastí v těchto zemích.


Ekonomické alternativy v Česku a sociální zemědělství

Alternativní ekonomické iniciativy jsou aktivity organizací, skupin či podniků, "které často vznikly "zdola", tedy z iniciativy nějaké skupiny lidí, kteří se rozhodli uspokojit nějakou potřebu, ať už svou vlastní, nějaké zranitelné či sociálně vyloučené skupiny, místního společenství nebo celé společnosti či přírody. Jejich hlavním cílem není zisk (i když zisku mohou dosahovat), ale právě aktivita, kterou provozují."


Kam putují dotace nestátním neziskovým organizacím od Ministerstva zemědělství? Například do Neratova

Sdružení Neratov, z.s. není třeba příliš představovat. 25 let obnovuje život v Bartošovicích v Orlických horách a také nabízí práci a domov lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. I Ministerstvo zemědělství svou finanční podporou k těmto prospěšným činnostem napomáhá.


Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky

Jednoletý projekt 4 organizací zemí Visegrádské čtyřky mapuje nejlepší ukázky sociálních farem v tomto regionu.


Prodloužení možnosti podat žádost v programu Sociální zemědělství PRGLF, a.s.

Příjem žádostí na PGRLF, a.s. v programu Sociální zemědělství je prodloužen do 30. 9. 2017 s celkovou alokací 50 mil. Kč.


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY - příležitost sociálního zemědělství pro plnění pilíře "vzdělávání"

Místní akční plány (MAP) slouží jako podklad pro plánované investice do rozšiřování kapacit předškolního a školního vzdělávání, pokud jde o žádosti dotací z IROP, a také jako podklad pro plánování a obsahovou náplň budoucích výzev OP VVV. Zemědělské farmy se mohou zapojit do vytváření MAPů.


Sociální zemědělství a Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

Komunitou podporované zemědělství je systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jak se k tomuto systému má sociální zemědělství?