Venkovská škola Bludička

V obci Bludovice, sloučené v roce 1974 s městem Nový Jičín, sídlí tradiční zemědělská usedlost a zapsaný spolek Venkovská škola Bludička. Dohromady nabízí ve faremním prostředí různorodé zájmové aktivity související s chovem koní, Valašské ovce a venkovem obecně. Volný čas zde mohou trávit děti, mládež, rodiny, lidé s postižením a široká veřejnost.

Venkovská škola Bludička, díky jedinečnému přístupu manželů Žitníkových, je ukázkou přirozeného propojení člověka s přírodou, života na venkově, odpovědnosti za krajinu, životní prostředí a zvířata, třebaže stará a nemocná. Cesta od chovu koní a tradiční Valašské ovce až po aktivity pro veřejnost, včetně aktivit podporující sociální integraci byla postupná a stále se rozvíjí.

Venkovská škola Bludička, z.s. nabízí hlavně tyto činnosti:

a) vytváření vhodných podmínek pro celoroční činnost jezdeckého oddílu

b) pořádání pobytů pro děti a mládež na usedlosti Bludička

c) pořádání zájmových kurzů pro dospělé

d) pořádání programů pro rodiny s dětmi, školy, školky a organizace pracující s dětmi, mládeží, rodinami, hendikepovanými lidmi a seniory

e) v rámci možností nabízí program osobám se specifickými potřebami a přirozenou formou je integruje do aktivit spolku

f) účastní se chovatelských výstav a akcí zaměřených na podporu chovu koní a dalších domácích a hospodářských zvířat

g) účastní se akcí podporujících ochranu přírody a udržitelný rozvoj venkova

h) spolupracuje s jinými subjekty umožňujícími naplnit účel existence spolku     

Spolku se současně podařilo získat finanční podporu z Nadace Vodafone, nadace Visteone a od města Nový Jičín na přizpůsobení hospodářského dvora pro bezbariérový přístup, bezbariérové WC, rampu pro vozíčkáře atd. Dnes organizace spolupracuje s Charitou Nový Jičín, s Charitou Hranice na Moravě, MŠ Bludovice, Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín, Svazem chovatelů ovcí a koz, Svazem chovatelů koní, Klubem chovatelů valašské ovce, městem Nový Jičín, spolkem Čertovy stezky, Zámkem Kunín, Klubem vojenské historie, s farností Šenov a s dalšími subjekty, včetně rodin dětí a mládeže, kteří jsou členy jezdeckého klubu.

Close Menu