Vzdělávání a komunita

Sociální farma je živý organismus, místo, kde se setkává mnoho lidí z celé společnosti, odehrávají se akce různého charakteru – vzdělávací, kulturní, osvětové, poznávací, sportovní, pro děti, pro dobrovolníky, pro aktivisty atd.

Největší předností sociální farmy je její otevřenost vůči okolí. Ve vztahu k sociální práci jsou sociální farmy důležitým subjektem pro komunitní práci. Zároveň i farma samotná plní úlohu komunity.

Ve vztahu ke vzdělávání, které na farmě probíhá vlastně mimoděk, může na farmě probíhat program environmentálního vzdělávání (EVVO), oficiální dobrovolnictví ve spolupráci s NNO, nebo vzdělávání formou pomoci pomoci na farmě, např v systému WWOOF.