Zaměstnávání

Forma zaměstnávání lidí s jakýmkoli znevýhodněními na otevřeném trhu práce je nejlepším způsobem, jak je navracet do společnosti.

Existují farmy, které tato integrační či chráněná pracovní místa nabízejí, nebo vytvářejí.

Sociální farma funguje jako prostor pro získávání a udržování pracovních návyků, schopností a dovedností. V první fázi může plnit místo pro aktivizace, tréninku a zoušky práce nanečisto, díky nimž se posléze lépe uplatní na trhu práce.

Sociální farma se stává odrazovým můstkem do dalšího života jedince, anebo místem, kde bude jedinec se speciálními potřebami zaměstnán.

Pro cestu od nemotivovanosti, přes aktivizaci a nácvik až plnému zaměstnání existuje několik systémových podpůrných nástrojů, včetně finančních subvencí z veřejných prostředků.

Jednotlivé postupné kroky mohou být následující:

  • pracovní terapie
  • pracovní rehabilitace
  • příprava na práci
  • chráněné pracovní místo
  • integrační pracovní místo v sociálním podniku
  • společensky účelné úracovní místo
  • a další formy podpory z dílčích krajských programů
  • otevřený trh práce
Close Menu