Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky
ASOCIACE SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, z.s. založena!

Dne 9. 9. 2017 byla zapsána Asociace sociálního zemědělství, z.s. u Krajského soudu v Českých Budějovicích.


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2018

Do 31. 10. 2017 je možné podávat žádosti o finanční podporu ročních a víceletých projektů nestátních neziskových organizací.


Sociální zemědělství ve vyšším vzdělávání - Social Farming in Higher Education (SoFarEDU)

Vytváření otevřeného souboru vzdělávacích materiálů v sociálním zemědělství, to je hlavním obsahem tříletého mezinárodního projektu SoFarEDU.


Slovenská pracovní skupina k sociálnímu zemědělství

Na Slovensku vznikla začátkem letošního srpna také pracovní skupina k sociálnímu zemědělství.


Sociální podnikání (i v zemědělství) na zkušenou - stáže v sociálních podnicích

V rámci projektu OPZ "Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje", je možné realizovat stáž v jakémkoli sociálním podniku a učinit osobní zkušenost se všemi výhodami, úskalími, radostmi i starostmi těchto podniků.


Podpora sociálního podnikání, výzva OPZ č. 129, nově zahrnuta podpora pro zemědělskou prvovýrobu

Nová průběžná výzva na podporu sektoru rozvoje sociální ekonomiky byla spuštěna 30. 6. 2017 a potrvá až do 30. 11. 2018.


Možnosti financování rozvoje sociální ekonomiky

Projekt ŠANCE PRO ROZVOJ II. je zaměřen na zajištění a podporu FINANCOVÁNÍ ROZVOJE sociální ekonomiky a efektivního MENTORINGU v oblasti finančního a strategického řízení.


Projekt OPZ "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR"

Od 1. 9. 2016 probíhá projekt "Rozvoj sociálního zemědělství v ČR". Jde v něm o tvorbu metodik pro zavádění nebo rozvoj sociálního zemědělství u poskytovatelů sociálních služeb. Dále o pilotování a evaluaci těchto metodik, a také o konzultování u poskytovatelů sociálních služeb, kteřé mají zájem nabízet v různých variantách sociálně zemědělské činnosti svým uživatelům.


Společná zemědělská politika po roce 2020

Evropská komise pracuje na reformě Společné zemědělské politiky EU a při té příležitosti spustila veřejnou konzultaci.


Social integration in green

Projekt Visegrádské čtyřky na sdílení zkušeností a potřeb malých sociálních farmářů v České Republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a monitorování jejich potřebnosti pro rozvoj venkovských oblastí v těchto zemích.


Ekonomické alternativy v Česku a sociální zemědělství

Alternativní ekonomické iniciativy jsou aktivity organizací, skupin či podniků, "které často vznikly "zdola", tedy z iniciativy nějaké skupiny lidí, kteří se rozhodli uspokojit nějakou potřebu, ať už svou vlastní, nějaké zranitelné či sociálně vyloučené skupiny, místního společenství nebo celé společnosti či přírody. Jejich hlavním cílem není zisk (i když zisku mohou dosahovat), ale právě aktivita, kterou provozují."


Kam putují dotace nestátním neziskovým organizacím od Ministerstva zemědělství? Například do Neratova

Sdružení Neratov, z.s. není třeba příliš představovat. 25 let obnovuje život v Bartošovicích v Orlických horách a také nabízí práci a domov lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním. I Ministerstvo zemědělství svou finanční podporou k těmto prospěšným činnostem napomáhá.


Sociální farmy v zemích Visegrádské čtyřky

Jednoletý projekt 4 organizací zemí Visegrádské čtyřky mapuje nejlepší ukázky sociálních farem v tomto regionu.


Prodloužení možnosti podat žádost v programu Sociální zemědělství PRGLF, a.s.

Příjem žádostí na PGRLF, a.s. v programu Sociální zemědělství je prodloužen do 30. 9. 2017 s celkovou alokací 50 mil. Kč.


Sociální zemědělství a Komunitou podporované zemědělství (KPZ)

Komunitou podporované zemědělství je systém založený na přímém vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Jak se k tomuto systému má sociální zemědělství?