Sociální zemědělství

Kalendář akcí

Novinky

Podpora sociálního podnikání, výzva OPZ č. 129, nově zahrnuta podpora pro zemědělskou prvovýrobu

Nová průběžná výzva na podporu sektoru rozvoje sociální ekonomiky byla spuštěna 30. 6. 2017 a potrvá až do 30. 11. 2018.

Výzva podporuje rozjezd nových sociálních podniků, či nových aktivit v rámci stávajících. Individuální projekty mohou být plánovány maximálně na 24 měsíců, žadateli mohou být v této výzvě kromě OSVČ a obchodních korporací také všechny formy neziskových organizací.

Celý text výzvy a další dokumenty jsou k nahlédnutí a stažení na tomto odkazu.

MPSV v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR nabízí možnost budoucím nebo současným sociálním podnikatelům konzultovat projekty s lokálními konzultanty.  

Jejich úlohou je seznamovat s praktickým chodem sociálního podniku, sdílet praxi, zpřístupňovat vhled do tématu sociálního podnikání a vysvětlovat principy sociálního podnikání, nastavovat podnikatelský plán, poskytovat informace ke specifikám zaměstnávání osob se znevýhodněním atd. 

Odkaz na lokální konzultanty s kontaktními informacemi naleznete zde.

 

 

Více informací také poskytne: sarka.vokalova@mpsv.cz.